UW Ingenjörsfirma

Kyla                                                                                Värme

 

Vi servar och installerar kyla av alla                               Vi servar och installerar värmesystem av alla

 typer och för alla applikationer.                                       typer och alla applikationer.

 

Evoporativ kyla                                                               Värmepumpar

 

Abosobtionskyla                                                             Värmepannor

 

Kyllagring                                                                       Solenergisystem

 

Köldbärarsystem                                                            Värmesystem

 

Butikskyla

 

Kylrum

 

Komfortkyla

 

Dock ej kyla i fordon

 

 

UW Ingenjörsfirma     Telefon: 0702063700     Email: uw@uwif.se